สถาบันถ่ายทอดเทคโลยีและนวัตกรรม ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ศึกษาดูงาน 16 กุมภาพันธ์ 2566

17 February 2023 10:56 AM    tti    252

16 กุมภาพันธ์ 2566 (14.00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงราย นำโดยคุณอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย โดยท่านรองฯ ดร.จำรัส แนะนำวิธีการปลูกเมล่อนในโรงเรือน การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ในโรงเรือน แปลงปลูกฝรั่งพันธุ์ดี และแนะแนวทางในการบริหารจัดการด้วยระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะให้แก่คณะศึกษาดูงาน

อ่านมากสุด