คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

13 February 2023 16:52 PM    pubadm    165

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่ไปที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Files attach

อ่านมากสุด