บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มร.ชร. ร่วมกิจกรรมค่าย ความหลากหลายทางชีวภาพดอยสะเก็น จัดโดยโรงเรียนเทศบาล 6 เชียงราย

09 February 2023 11:14 AM    tti    181

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลนีและนวัตกรรม โดย นายสุทธิ มลิทอง นางเพ็ญศรี มลิทอง นายบุญทับ กันทะเตียน และนายณัฐกิตติ์ มาฟู ได้เป็นวิทยากรในกิจกรรมค่าย "ความหลากหลายทางชีวภาพดอยสะเก็น" จัดโดยโรงเรียนเทศบาล 6 เชียงราย ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 160 คน โดยกิจกรรมมีการบรรยายเกริ่นนำถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพจากดอยสะเก็นสู่เมือง จากนั้นจึงเข้าสู่กิจกรรมฐาน 3 ฐาน เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพบนดอยสะเก็น ประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ "พรรณพฤกษาและการเดินทาง" "ผีเสื้อ อัญมณีแห่งป่า" และ "ศิลปะจากป่า จิตวิญญาณจากดอยสู่เมือง" ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพบนความสนุก เบิกบาน จนเกิดความตระหนักในความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งครูผู้ดูแลกิจกรรมยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้จริง อันจะนำไปสู่จิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเยาวชนจำนวนมากมาย
แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41

อ่านมากสุด