คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม จับมือเครือข่าย มรภ.ภาคเหนือ ประยุกต์นวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

31 January 2023 09:30 AM    admin    135

คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม จับมือเครือข่าย มรภ.ภาคเหนือ ประยุกต์นวัตกรรมเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วันนี้ (26 มกราคม 2566) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 7 แห่ง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะทางด้านวิชาการและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรม นวัตกรรมและการออกแบบของอาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมและร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายด้านการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะของนักศึกษาด้านการออกแบบราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ อาทิ การนำเสนออผลงานออกแบบของนักษา การแข่งขันทักษะ Sketch Design การแข่งขันทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 มิติ และการแข่งขันทักษะการถ่ายภาพ

อ่านมากสุด