สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและการสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน.

16 January 2023 11:05 AM    tti    998

วันที่ 10 มกราคม 2566 ฝ่ายงานคลินิกเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและการสรรงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.อรวรรณ วนะชีวิน รองผู้อำนวยการฯ นำการประชุมชี้แจงให้แก่หัวหน้าโครงการที่ได้รับโครงการสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 6 โครงการ

อ่านมากสุด