ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for ฺBCG

30 June 2022 15:27 PM    biodiversity    349

ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการ U2T for ฺBCG มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกท่าน

เข้าร่วมรับชม พิธีเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิตด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ผ่านช่องทาง Facebook Live ได้ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

อ่านมากสุด