พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2565 ม.ราชภัฏ ชร.

27 June 2022 13:44 PM    admin    166

    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับองคมนตรี ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้น ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2565  จากนั้นคณะครุศาสตร์ รายงานการดำเนินงานภาพรวมการจัดการศึกษา ประจำปี 2565 และ คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยฯ บรรยายสรุปการยกระดับการศึกษา ตามลำดับในช่วงบ่าย เวลา 14.30 น. ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รายงานการดำเนินโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม หลังจากนั้น องคมนตรี พบผู้นำนักศึกษาจากคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัยต่างๆ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล และห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมสื่อการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชร. #CRRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย #เชียงราย

อ่านมากสุด