ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย

16 June 2022 17:10 PM    admin    339

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี รศ.ดร. ไพโรจน์ ด้วงนคร ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู  ผศ.สุรินทร์ ทองคำ และ ผศ.วาสนา แก้วโพธิ์ ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย) ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 หมายเหตุ : สำหรับคณาจารย์ที่มิได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะได้ประสานกับทางกระทรวง อว. เพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชฯ และจัดพิธีพระราชทาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในโอกาสต่อไป จึงขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสนี้อ่านมากสุดA PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'php_mysql.dll' (tried: C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_mysql.dll (The specified module could not be found.), C:\Program Files (x86)\PHP\v7.2\ext\php_php_mysql.dll.dll (The specified module could not be found.))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: