มร.ชร.ต้อนรับ ฯพณฯ H.E.Mr.Moon Seoung-hyun เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

05 April 2022 01:29 AM    admin    370

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภา ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร มร.ชร.ต้อนรับ H.E.Mr.Moon Seoung-hyun, Ambassador of the Republic of Korea to Thailand เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ณ จังหวัดเชียงราย ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ได้ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและห้องศูนย์เกาหลีศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกสาขาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ และ ฯพณฯ มุน ซึงฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้บรรยายพิเศษและพบปะนักศึกษา ณ ห้องประชุมแสนหวี และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาหลี การละเล่นพื้นบ้านเกาหลี การประกอบอาหารเกาหลี กิจกรรมจากซีรีส์สควิดเกมส์  กิจกรรม Quiz On Korea และร่วมมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะเลิศ
อ่านมากสุด