วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับตัวแทนคณะทำงานวิชาการ (ก) สภาการแพทย์แผนไทย

21 January 2022 15:16 PM    stam    593

วันที่ 18 มกราคม 2565 อ.พท.ณิศรา ชัยวงค์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ และ ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดีผู้ก่อตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะทำงานวิชาการ (ก) สภาการแพทย์แผนไทย ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านมากสุด