วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัทแสงสว่างตราค้างคาว จำกัด และบริษัทเวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด

21 January 2022 10:42 AM    stam    847

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 อ.พท.ณิศรา ชัยวงค์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. พร้อมด้วยผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.ไพศาล เวชพงศา และคุณพิชิต เวชพงศา ผู้บริหารจากบริษัทแสงสว่างตราค้างคาว จำกัด และบริษัทเวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด ที่สนใจศึกษาดูงานและแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเยี่ยมชมกิจการของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19

อ่านมากสุด