มร.ชร.ประชุมสภาวิชาการ ขับเคลื่อน-พัฒนางานวิชาการ

13 November 2021 16:48 PM    admin    139

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานประชุมสภาวิชาการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการ มร.ชร.ร่วมประชุมหารือและให้ข้อแสนอแนะเพื่อพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


อ่านมากสุด