CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 5

13 November 2021 16:43 PM    admin    312

CRRU Vaccine for All ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดให้นักศึกษาจองการฉีดวัคซีนเพิ่ม สูตรใหม่ Astra Zenaca + Pfizer จองวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 

ทาง https://vaccine.crru.ac.th

อ่านมากสุด