นายภาสกร บุญญลักษม์ ผจว.ชร.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก

20 October 2021 14:42 PM    admin    291

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสวนแม่สวนลูก ภายในสมเด็จสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนและนันทนาการ สำหรับประชาชนชาวเชียงราย รวมทั้งบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีรครินทร์ เป็นผู้ดูแลและประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบไป โอกาสนี้ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภาสกร บุญญลักษม์ เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา


อ่านมากสุด