มร.ชร.-ททท.ชร.หารือแนวทางการทำงานขับเคลื่อน-ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ชร.

20 October 2021 14:38 PM    admin    159

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย และคณะจาก ททท. สำนักงานจังหวัดเชียงราย ในการนี้ ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือการทำงานเชิงบูรณาการในมิติต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและโครงการกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นไป


อ่านมากสุด