การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

10 August 2021 18:31 PM    gen    299

การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://general.crru.ac.th/caad_crru/web/news/detail/01/518


อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    4054...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    949