ขอเชิญชวนคณาจารย์ มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

30 June 2021 16:47 PM    admin    342


อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    4054...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    949