การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1

14 May 2021 18:43 PM    admin    545

    การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 "วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น" "NEW NORMAL AND LOCAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES" วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://research.crru.ac.th/conference

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    4071...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    956