ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13 May 2021 15:16 PM    admin    185

สามารถดาวน์โหลดไฟล์มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้านล่างนี้

Files attach

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9714...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090