มร.ชร. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

21 April 2021 21:58 PM    ita    215

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอธิการบดี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9714...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090