มร.ชร. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

21 April 2021 21:58 PM    ita    329

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอธิการบดี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ่านมากสุด