กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

08 April 2021 16:30 PM    tourismhotel    388

5 เมษายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยได้ฝึกทักษะการทำขนม จ๊อก และ การตัดตุง ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    4071...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    957