กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

08 April 2021 16:30 PM    tourismhotel    64

5 เมษายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยได้ฝึกทักษะการทำขนม จ๊อก และ การตัดตุง ให้แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น

อ่านมากสุด...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    507