กิจกรรมวันการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย ประจำปี 2564

25 January 2021 14:48 PM    tourismhotel    581

สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมวันการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย ประจำปี 2564 เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาการท่องเที่ยวและการโรงแรมไทย "พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงอัครโยธิน" ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Files attach

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    4070...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    956