ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

19 January 2021 15:15 PM    tourismhotel    1364

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

พื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

.

Download ประกาศ

.

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ #sotcrru #สำนักวิชาการท่องเที่ยว

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    4071...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    956