ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

19 January 2021 15:15 PM    tourismhotel    1533

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

พื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สัมภาษณ์ วันที่ 20 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

.

Download ประกาศ

.

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ #sotcrru #สำนักวิชาการท่องเที่ยว