ชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

10 November 2020 09:19 AM    stam    348

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับทีมแพทย์แผนไทยวิชาชีพจากชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ ต่อเนื่องเป็นกลุ่มที่สามแล้ว โดยเป็นการขอเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยใหม่ๆ ที่สามารถนำไปช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ในอนาคต

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9714...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090