กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ประจำปีการศึกษา 2563

21 August 2020 13:37 PM    social    263

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา ประสบการณ์การทำงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และกระบวนการถอดบทเรียนประมวลผลการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการ ของสำนักวิชาสังคมศาาสตร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้น วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)

อ่านมากสุด

...
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ITA.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2021-04-08    9715...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    1090