มร.ชร. รับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

22 July 2020 15:26 PM    snk    424

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากตัวแทนบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 บริษัท สินมั่นคงประกันภัยฯ เป็นบริษัทผู้ดำเนินการด้านประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ

อ่านมากสุด...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    65