ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 อัตรา ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

02 July 2020 11:24 AM    chat    764

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 อัตรา ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน อัตรา 9,000 บาทต่อเดือน สมัครได้ที่ https://www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE/photos/a.724425727597143/3348573378515685/

อ่านมากสุด...
CRRU ยุวชนอาสา
ข่าวประชาสัมพันธ์
2021-01-12    64