ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

19 May 2023 09:51 AM    admin    2217

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-21 กรกฎาคม 2565
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ตรวจสอบที่ http://orasis.crru.ac.th/orasis_crru/pundit_register/student
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
#RebrandingCRRU


อ่านมากสุด