ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

สมัครออนไลน์ คลิก
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 7 New!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ครั้งที่ 7
ประกาศเลื่อนเวลาประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ !!!
ประกาศรับสมัครรอบ 7 ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitanlizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 1 อัตรา ณ ที่ว่าการอำเภอพาน
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 7 พื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 7
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T ครั้งที่ 6
ประกาศรับสมัครรอบ 6 ตำแหน่งการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitanlizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครรอบ 6 พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประกาศรับสมัครรอบ 6 พื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
ประกาศรับสมัครรอบ 6 พื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 6 พื้นที่ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 6 พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 6
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 5
ประกาศเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ประกาศรับสมัครรอบ 5 ตำแหน่ง การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitanlizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.) 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครรอบ 5 พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประกาศรับสมัครรอบ 5 พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 5 พื้นที่ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
ประกาศรับสมัครรอบ 5 พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
ประกาศรับสมัครรอบ 5 พื้นที่ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 5 พื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 5 พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม 16 อัตรา
ใบรับรองการพักอาศัยในพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง!!!
ระบบสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ!!!
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในตำแหน่งจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในตำแหน่ง จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.)
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศเลื่อนเวลาประกาศผล!!!!
ประกาศขยายเวลารับสมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ถึง 15 มกราคม 2564
รายละเอียดประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ระบบรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับประชาชน!!!
ระบบรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับบัณฑิต!!!
ระบบรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับนักศึกษา!!!