ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

สมัครออนไลน์ คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ New!
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
ประกาศรับสมัครรอบ 3 พื้นที่ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
ประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม 16 อัตรา
ใบรับรองการพักอาศัยในพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง!!!
ระบบสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง!!!
ระบบรับสมัครโครงการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ!!!
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในตำแหน่งจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในตำแหน่ง จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) (ร่วมกับ กพร.)
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศเลื่อนเวลาประกาศผล!!!!
ประกาศขยายเวลารับสมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ถึง 15 มกราคม 2564
รายละเอียดประกาศรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ระบบรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับประชาชน!!!
ระบบรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับบัณฑิต!!!
ระบบรับสมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) สำหรับนักศึกษา!!!