เชิญร่วมสมทบทุนการศึกษาผ่าน e-Donation เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า