ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

13 May 2021 15:16 PM    admin    302

สามารถดาวน์โหลดไฟล์มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ด้านล่างนี้

Files attach

อ่านมากสุด