สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมการปลูกมะเขือเทศราชินี บนโต๊ะปลูก

16 January 2023 11:11 AM    tti    304

13 มกราคา 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมการปลูกมะเขือเทศราชินี มะเขือเทศเชอร์รี่ แบบอินทรีย์โดยดินผสมของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้

อ่านมากสุด