ชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ ศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

07 November 2020 16:50 PM    stam    423

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้มีโอกาสต้อนรับทีมแพทย์แผนไทยวิชาชีพ จากชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดเชียงรายและเครือข่ายจังหวัดพะเยา-แพร่ จำนวน 24 คน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทยใหม่ๆ เพื่อจะนำไปช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของตนเองในอนาคต 

อ่านมากสุด