วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับโรงเรียนสันทรายงามวิทยา อ.เทิง จ.เชียงราย ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

05 September 2023 16:47 PM    stam    4327

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ร่วมกับโรงเรียนสันทรายงามวิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่คณะครูและนักเรียน จำนวนกว่า 120 คน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี อาจารย์ ดร.ณิศรา ชัยวงค์ กล่าวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งกลุ่มเด็กเล็กชั้นอนุบาลที่เน้นเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมส์และวาดรูประบายสีสมุนไพร สร้างความความสนุกสนานและปลูกฝังความทรงจำดีๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นการแพทย์ประจำชาติ นอกจากนี้ในกลุ่มเด็กโตมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ การผลิตยาไทย/ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ/อาหารเป็นยาและการรักษาการเจ็บป่วยด้วยยาไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในชิวิตจริง และนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

 


อ่านมากสุด