วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลการแพทย์จีนเป๋ยไห่ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

25 August 2023 18:42 PM    stam    114

          คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลการแพทย์จีนเป๋ยไห่ มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน นำโดย Prof.Liu Haifeng ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เข้าเยี่ยมเยือน ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไทสง อธิการบดี มร.ชร. และประชุมหารือความร่วมมือกับวิทยาลัยการแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. 2566 โดยมีอ.ดร.ณิศรา ชัยวงค์และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ได้เห็นพ้องต้องกันในการเริ่มต้นความร่วมมือการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรด้านระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้จะได้ดำเนินการพัฒนาโครงการความร่วมมือกันต่อไป

อ่านมากสุด