วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Vocational College of Special Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

22 August 2023 13:34 PM    stam    119

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยคณบดี อ.ดร.ณิศรา ชัยวงค์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Vocational College of Special Education ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ณ โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทยและโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติและการพัฒนาบุคคลากรในอนาคต

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

อ่านมากสุด