วิทยาลัยการแพทย์ฯ STAM2002 ร่วมออกบูธในโครงการ Thailand Education EXPO 2023

20 August 2023 14:48 PM    stam    142

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยคณบดี อ.ดร.ณิศรา ชัยวงค์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ ร่วมออกบูธในโครงการ Thailand Education EXPO 2023 โดยสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี (WISDOM V ACADEMY) เพื่อให้ความรู้และแนะนำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ ทั้งหลักสูตรแพทย์ไทย STAM2002 และหลักสูตรธุรกิจสมุนไพร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

อ่านมากสุด