วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG

19 August 2023 16:51 PM    stam    130

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG" ที่จัดขึ้นในวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 ซึ่งได้จัดนิทรรศการเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของพืชที่เป็นต้นยาในธรรมชาติ โดยให้เรียนรู้ทั้งตัวอย่างพืชสมุนไพรทั้งต้นจริงและตัวอย่างต้นยา (Herbarium) พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยยุคใหม่และสมุนไพร ผ่านกิจกรรมการเล่นเกมส์ตอบคำถาม ทายชื่อสมุนไพร และการวาดภาพระบายสีสมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


เพิ่มเติม https://www.facebook.com/stam2002

อ่านมากสุด