ส่วนงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

21 April 2023 12:03 PM    tti    174

วันที่ 21 เมษายน 2566 ส่วนงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พร้อมนำผลผลิตที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพไปร่วมจัดจำหน่าย ในงานเทศกาลกล้วยไม้ ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2566 "ดอกเอื้องบาน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก" ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชาการให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมหลายส่วนงาน อาทิ เกษตรจังหวัดเชียงราย สจ.อำเภอเวียงแก่น เป็นต้น

อ่านมากสุด