กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) ประจำปีการศึกษา 2563

21 August 2020 13:37 PM    social    381

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภายในกิจกรรม มีการจัดเสวนา ประสบการณ์การทำงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา และกระบวนการถอดบทเรียนประมวลผลการดำเนินการความร่วมมือทางวิชาการ กับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการ ของสำนักวิชาสังคมศาาสตร์ กิจกรรมนี้จัดขึ้น วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU)

อ่านมากสุด