วิทยาลัยการแพทย์ฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดูแลเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย หน่วยบริการพญาเม็งราย

08 August 2023 15:49 PM    stam    228

     วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนคณาจารย์วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (DAY CAMP) ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู โอกาสนี้ได้นำกิจกรรมขยับกายคลายเส้นด้วยการรำ 5 พญาท่าสัตว์ให้ผู้ร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมกระบวนการดูแลเด็กพิเศษที่บ้าน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย หน่วยบริการพญาเม็งราย


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stam2002.com/trend-sub.php?id=6

อ่านมากสุด