ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกร ประจำองค์รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงกงจักร กลางวงจักรมีอักขระ "อุ" หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก โดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร ๗ ชั้น ฉัตรตั้งอยู่พระที่นั่งอิฐ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้


ความหมายในแต่ละสี
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "ราชภัฏ"
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ทั้ง ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า รุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวหน้าใน ๔๐ สถาบัน
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สีประจำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกกาสลองคำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ : Tree Jasmine
ชื่ออื่น : กาซะลอง, ปีปทอง, กากี, จางจืด, สะเภา, อ้อยช้าง