ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกร ประจำองค์รัชกาลที่ ๙ เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงกงจักร กลางวงจักรมีอักขระ "อุ" หรือ เลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก โดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร ๗ ชั้น ฉัตรตั้งอยู่พระที่นั่งอิฐ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่างๆ ดังนี้

ตราสัญญาลักษณ์ครบ 50 ปีความหมายในแต่ละสี
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "ราชภัฏ"
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ ทั้ง ๔๐ แห่งในแหล่งธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่า รุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวหน้าใน ๔๐ สถาบัน
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สีประจำมหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกกาสลองคำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea (Kurz) Steenis
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ : Tree Jasmine
ชื่ออื่น : กาซะลอง, ปีปทอง, กากี, จางจืด, สะเภา, อ้อยช้าง