ติดต่อเรา

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

โทร 053-776-000

โทรสาร 053-776-001

E-Mail: general@crru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย