วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

10 September 2020 09:56 AM    stam    145

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธขึ้นที่วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ในโอกาสนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ให้การตรวจสุขภาพ คัดกรองกลุ่มโรคและรักษาผู้ป่วยจำนวน 25 ราย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ตระหนักในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ได้เพิ่มมาตรการการป้องกันอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างขณะร่วมกิจกรรม 


ติดตามกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ https://www.stam2002.com/trend-sub.php?id=6

อ่านมากสุด