ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาส

University of Learning Pathway to Success

แนะนำมหาวิทยาลัย


    วันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยปัจจุบันอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | Chiang Rai Rajabhat University

สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ.นิเทศศาสตร์(ดิจิทัลมัลติมีเดีย) มร.ชร. ชนะเลิศสื่อวิดีโอ “สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดฯ” ระดับประเทศ

2020-10-30    oprc   82
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

2020-10-01    admin   156
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

2 นักศึกษา มร.ชร. ชวนเที่ยวเชียงรายผ่าน MV ‘เชียงรายเมืองน่าอยู่’

2020-08-17    snk   230
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

มร.ชร. รับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา

2020-07-22    snk   320
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

2020-07-22    chat   506
...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำรวจและบันทึกข้อมูลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานจ้าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1 อัตรา ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-07-02    chat   590
...
...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

...

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

CRRU Social               

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : ส.วิชาสังคมศาสตร์จับมือภาคีเครือข่าย ชร. รณรงค์ต้านค้ามนุษย์

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. จัดกิจกรรม วันทาคณาจารย์ 26 - 27 พย. นี้ ที่หอประชุมกาสะลองคำ

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : นศ.วิศวกรรมพลังงาน เทคโนฯอุตฯ มร.ชร. รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี ผลงานเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...

ก้านบัวพลัส ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ข่าวเด่นวันนี้ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มร.ชร. 10 ธค. ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ จ.เชียงใหม่