อาคารฝ่ายยานพาหนะ
หมายเลขอาคาร: 95

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::