หอพักหญิง Uni - Dorm 1
หมายเลขอาคาร: 94

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::