หอพักหญิง Uni - Dorm 6
หมายเลขอาคาร: 93

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::