หอพักหญิง Uni - Dorm 5
หมายเลขอาคาร: 92

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::