หอพักหญิง Uni - Dorm 4
หมายเลขอาคาร: 91

:: รายละเอียดห้องภายในอาคาร ::